Technologie

Chanson SMPS

Tato technologie zajišťuje stabilní výkon, aby bylo zabráněno problémům jako je přehřívání, hluk a ztráty výkonu.

Největšími výhodami použití technologie SMPS je to, že přináší lepší účinnost a zajišťuje delší životnost. To je zajištěno malým rozptýlením proudu ze spínacího tranzistoru při saturaci a vypnutém stavu ve srovnání s polovodivým stavem (aktivní oblast). Dalšími výhodami spínaného zdroje (SMPS) jsou menší rozměry a nižší hmotnost. Tyto výhody navíc zajišťují nižší generování ztrátového tepla a vyšší efektivitu.

Chanson Automatically clean - Automatické čištění ionizátoru

Tato technologie patří k nejúčinnějším na světovém trhu. Zabraňuje hromadění vodního kamene na elektrodách ionizátoru a výrazně rozšiřuje možnosti přístroje. Technologie zajistí trvalý maximální výkon tím, že odstraní všechny částice, které by se mohly dostat do ionizačního prostoru. Zařízení Vám tak bude mnoho let bezproblémově a bezpečně sloužit. Tento patentovaný systém zajišťuje, že omylem nedojde k vypití kyselé vody, kterou ionizátor vyrábí.

Chanson vestavěný vodní ventil

Unikátní konstrukce vodního ventilu Chanson je speciálně navržena tak, aby mohl uživatel snadno a efektivně kontrolovat a nastavovat průtok vody v ionizátoru.

Elektrodová komora Chanson

Společnost Chanson má speciální výzkumnou divizi společnosti, která se zabývá vývojem materiálů použitých na výrobu našich přístrojů. Její pracovníci mimo jiného již léta zdokonalují materiál použitý na elektrody ionizátorů. Čistý titan je kapalina, a čistá platina se na titan nedá nanést. Takže používáme pojem klan platiny místo platiny. V naší výzkumné divizi vynakládáme značné úsilí k pochopení celého procesu a nelezení nejlepšího technologického postupu pokovování titanu. Díku tomu jsme vyvinuli patentovaný postup, jež zaručuje dlouhou životnost našich elektrod.

Chanson PCB

Chanson PCB je plně automatické ovládání prostřednictvím MICOR procesoru. Vestavěný polovodičový čip automaticky kontroluje elektrodovou lázeň a kvalitu vody. Tím je zajištěn optimální provozní výkon. Procesor také zajišťuje bezchybnou funkci plného hlasového ovládání.

Možnost výroby super kyselé vody

 1. Okamžitá sterilizace

  pH silně kyselé vody se pohybuje mezi pH 2 - 4. Je možné vyrobit kyselinu chlornou (HClO), která má velmi vysokou schopnost sterilizace. Kyselina chlorná má asi 50 krát větší účinek, než chlornan sodný (NaOCl) a odstraní okamžitě všechny bakterie.

 2. Super kyselá voda neznečišťuje životní prostředí

  Super kyselá vody se od jiných dezinfekčních prostředků liší zejména v tom, že po jejím užití téměř okamžitě získává vlastnosti běžné vody. Běžné desinfekční prostředky a žíraviny také mají vysokou schopnost sterilizace, ale také po sobě zanechávají silně toxická rezidua.

 3. Nízká spotřeba energie

  Super kyselá voda je vhodná pro čištění kuchyně a jídla a je dobrá pro užití v dentistickém oboru, zemědělství, při chovu zvířat a čištění zdravotnických zařízení. To vše může být provedeno pří vynaložení velmi nízkých nákladů, naše zařízení se vyznačují velmi nízkou spotřebou elektrické energie.

 4. Super kyselá voda není toxická

  Super kyselá voda není jedovatá. Jedná se o kapalinu pro okamžitou sterilizaci, přičemž je velmi mírná pro lidské tělo. Její hodnota pH se pohybuje mezi pH 2 - 3 a koncentrace chloru se velmi liší od chlornanu sodného.

 5. Dezinfekce potravin

  Nejkritičtější hrozbou pro potravinářský průmysl jsou bakterie. Ty nejsou vidět, ale běžně se na ovoci a zelenině nacházejí. Bakterie mohou přežít v prostředí s minimální hodnotou pH 3 nebo 4.

 6. Efektivní odvod kapaliny z elektrodové komory (EECD)

  Chanson nabízí funkci EECD, která je speciálně navržena tak, aby vždy účinně odtékala přebytečná voda, která se v elektrodové komoře nachází vždy, když použijete ionizátor. To značným způsobem prodlužuje životnost elektrod a zabraňuje to vzniku bakterií, pokud by nebyl delší dobu ionizátor používán.

Efektivní odvod kapaliny z elektrodové komory (EECD)

Chanson nabízí funkci EECD, která je speciálně navržena tak, aby vždy účinně odtékala přebytečná voda, která se v elektrodové komoře nachází vždy, když použijete ionizátor. To značným způsobem prodlužuje životnost elektrod a zabraňuje to vzniku bakterií, pokud by nebyl delší dobu ionizátor používán.